FAQ
Frequently asked questions

For patients

Hoe vind ik een geschikte therapeut?

Op onze website staat er een therapeutenlijst, waar je kan zoeken op naam, op gemeente maar ook op regio. Al de therapeuten die op deze lijst staan, hebben hun diploma behaald en scholen regelmatig bij.

Hoe lang duurt een sessie fasciatherapie?

Een sessie fasciatherapie duurt minstens 30 minuten. De meeste therapeuten werken echter 45 minuten tot 1 uur per patiënt.

Hoeveel sessies fasciatherapie zijn nodig?

Het aantal sessies fasciatherapie wordt uiteraard bepaald door de ernst van de klacht van de patiënt, alsook door de duur van de klacht. Het spreekt voor zich dat ernstige klachten die al lang aanslepen, vaak meer tijd vragen dan de meeste acute klachten

Hoeveel kost een sessie fasciatherapie?

Er is geen vaste prijs voor een behandeling fasciatherapie. De therapeut bepaalt zelf de kostprijs van de behandeling. Deze is afhankelijk van de tijd die de behandeling duurt en of de therapeut al dan niet geconventioneerd is. Sommige fasciatherapeut

Is er een tussenkomst van de mutualiteit?

Per definitie zijn de fasciatherapeuten kinesitherapeuten. Zij werken dus onder de nomenclatuur van het RIZIV. Sommige therapeuten zijn geconventioneerd, anderen gedeconventioneerd. Bij hen is het bedrag van de terugbetaling lager.

Interested in following an education

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding fasciatherapie?

Om deel te nemen aan de opleiding fasciatherapie moet je geschoold zijn als kinesitherapeut of als arts. Na aanvaarding van een dossier, is het mogelijk om als vrij student de opleiding te volgen indien je geen diploma kinesitherapie of geneeskunde hebt.

Hoe lang duurt de opleiding fasciatherapie?

De volledige opleiding duurt 24 seminaries van 3,5 dagen. De opleiding wordt onderverdeeld in verschillende modules: fasciatherapie-somatologie (12 seminaries), fasciatherapie-pulsologie (4 seminaries) en somato-psychopedagogie (8 seminaries).

Is het nodig om de volledige opleiding te volgen, of kan ik à la carte seminaries uitkiezen?

Elk seminarie bouwt verder op het vorige. Het is dus niet mogelijk om seminaries à la carte uit te kiezen. Wanneer je een seminarie door omstandigheden afwezig bent, kan je dit steeds het volgende jaar inhalen.

Hoe ziet een seminarie fasciatherapie eruit?

Ongeveer een derde van de tijdsduur van seminarie wordt gespendeerd aan theorielessen: topologische en dynamische anatomie, fysiologie, pathologie, filosofie, pedagogie, theorie van de fasciatherapie. Het merendeel van de tijd wordt geïnvesteerd in prakt

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?

Je kan je aanmelden voor de opleiding via e-mail op het adres: info@fascia.be. We hebben echter een manueel ondertekend inschrijvingsformulier nodig. Dit kan je downloaden via deze pagina van de website. Je kan je ingevuld en ondertekend document doormail

Zijn er examens af te leggen?

Het 12e en het laatste seminarie zijn evaluatieseminaries. Dit betekent concreet dat de docenten je zeer individueel zullen begeleiden om een beeld te krijgen van je sterke punten en van je verder te ontwikkelen aspecten. Uit ervaring weten we dat dit m

Moet ik een eindwerk/thesis schrijven?

Neen, een eindwerk is geen van de eindtermen van de opleiding. Wel krijg je in de loop van de opleiding enkele huistaken mee, die als doel hebben je therapeutische vaardigheden uit te diepen. We bundelen al je huiswerken in een portfolio, die het eindwe

Komt de opleiding in aanmerking voor betaald educatief verlof?

Ja, de opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Aan het einde van elk trimester wordt een attest van aanwezigheid uitgereikt, indien nodig.

Kan ik de kmo portefeuille gebruiken voor het betalen van de opleiding?

Inderdaad, als zelfstandige of onderneming kan je gebruik maken van de kmo portefeuille. Voor de procedure verwijzen we je naar de website van de kmo portefeuille (klik hier). De gegevens van Fascia College, nodig voor je aanvraag, vind je hier.

For fascia therapists

Ik wens me in te schrijven voor een seminarie. Hoe doe ik dit?

We hebben steeds een manueel ondertekend document nodig. Dit kan je hier downloaden. Graag dit digitaal doorsturen naar het secretariaat. Ik wil met de kmo portefeuille betalen, maar ik heb nog geen factuur ontvangen. Dit is volstrekt normaal. Jij moe

Moet ik al de seminaries in één keer betalen of kan ik per seminarie betalen?

Je kan elk seminarie apart betalen. Vergeet niet telkens een inschrijvingsformulier op te sturen. Administratief is het makkelijker om enkele seminaries te bundelen in een kmo portefeuille. Maar dat hoeft niet. Ik heb een aanwezigheidsattest voor mijn

Wat zijn de voorwaarden om opgenomen te worden in de therapeutenlijst op het internet?

In de eerste plaats moet je de opleiding beëindigd hebben en je diploma gehaald hebben. Daarnaast moet je minstens een postgraduaat seminarie per jaar volgen in België of het buitenland. Tenslotte moet je lid zijn van de beroepsvereniging.

FAQ
Close

Menu