Lidmaatschap

Lidmaatschap

Een beroepsvereniging staat of valt natuurlijk met zijn leden. De FFBNL tracht de belangen van alle fasciatherapeuten te behartigen, of je nu net aan de opleiding gestart bent of reeds een ervaren rot in het vak bent.

Om zo goed mogelijk te kunnen werken is het belangrijk dat we een groot draagvlak hebben, m.a.w dat we zo veel mogelijk leden hebben. Lid worden heeft vele voordelen. Je vindt ze opgesomd onder deze rubriek, alsook de procedure om lid te worden. En nu. Inschrijven maar!

Voordelen van een lidmaatschap

Naast de mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA-polis, waarin je verzekerd bent in de uitoefening van fasciatherapie en somato-psycho-pedagogie, hebben de FFBNL-leden ook gratis recht op:

 • Gratis “steunpunt”, het tijdschrift uitgegeven door FFBNL, dat 4 maal per jaar verschijnt met:
  - allerlei nuttige inlichtingen over fasciatherapie en over geplande activiteiten.
  - korte verslagen over voorbije activiteiten
  - wetenschappelijke informatie over fasciatherapie mdb.
  - vermelding van regionale activiteiten
 • Mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA- polis.
 • Vermelding van naam en praktijkadres op de ledenlijst die op aanvraag naar geïnteresseerden (patiënten, artsen, etc) verstuurd wordt.
 • Vermindering van de deelnameprijs voor activiteiten georganiseerd door FFBNL.
 • Vermindering bij de aankoop van een eigen naambord met logo en bij de aankoop van naamkaartjes voorzien van een afsprakenrooster. Te bestellen via het economaat.
 • Vermindering bij de aankoop van boeken uitgebracht door FFBNL. Te bestellen via het economaat.
 • Vermindering bij de aankoop van infofolders over fasciatherapie mdb. Te bestellen via het economaat.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de juridische dienst aangeboden door Acerta.

Lidgelden

In het kader van een nauwere samenwerking tussen FFBNL en Axxon zijn er belangrijke verschuivingen in het betalen van het lidgeld.

De reden voor deze samenwerking ligt voornamelijk in de mogelijkheid die er door Axxon gecreëerd wordt, dat we onder de grote koepel van de kinesitherapie een ABCIG kunnen vormen. Dit is een apart luik binnen Axxon die de leden met een bijzondere beroepsbekwaamheid behartigd, binnen de kinesitherapie, voor ons de fasciale kinesitherapie.
Momenteel lopen er nog steeds gesprekken binnen de erkenningscommissies om ook voor de fasciatherapie een bijzondere beroepsbekwaamheid te voorzien. Met het oog op verdere erkenning van ons beroep willen wij ons vanaf 2018 engageren om mee in te stappen in dit verhaal van de ABCIG.
Wat houdt dit concreet in?

Indien je reeds de vorige jaren lid was van Axxon en van FFBNL raden we je aan om optie 1 te kiezen. Hierdoor ben je automatisch lid van Axxon, de ABCIG Fasciale Kinesitherapie én FFBNL. Je doet hierbij een financieel voordeel van 74€ tov. het lidgeld in 2017 (waarbij je aan Axxon 209€ en aan FFBNL 145€ betaalde, dus samen 354€). Nu betaal je slechts 280€ voor alles.
Let wel dat je het deel van Axxon rechtstreeks aan hun betaalt en dat je de 30€ (zonder BA-polis) of 185€ (met BA-polis) aan FFBNL betaalt.

Wil je echter dit jaar nog niet mee instappen of ben een PP/SPP-therapeut (zonder kinesitherapie opleiding) raden we je aan te kiezen voor optie 2. Je betaalt dan gewoon het lidgeld FFBNL met of zonder BA-polis aan FFBNL, zoals de vorige jaren. Let wel dat hierbij het tarief is aangepast tov. afgelopen jaar!

Tot slot, dienen we nog te melden dat een 2de lid binnen dezelfde familie enkel de korting krijgt binnen Axxon en niet meer bij FFBNL. De studenten fasciatherapie kunnen hierbij jammer genoeg geen korting genieten.
Binnen optie 2 kunnen we wel de 40€ korting voorzien op het lidgeld voor het 2de lid en studenten fasciatherapie.
Hieronder geven we nog schematisch de verschillende opties mee.
Aarzel niet om ons te contacteren indien er vragen zijn: philip.vandecruys@telenet.be Gelieve ook adreswijzigingen tijdig mede te delen aan het secretariaat; alsook mocht je voor de eerste keer lid worden van FFBNL.
Wij rekenen alvast op jullie steun in het belang van ons mooie beroep!

Optie 1: lidmaatschap 2018 AXXON-FFBNL-BCIG
lidgeld Axxon 2018
zelfstandige therapeut 250,00 €
loontrekkende therapeut 176,00 € rechtstreeks te storten via rekening aan Axxon via persoonlijke uitnodiging
+ lidgeld FFBNL 2018 zonder BA-polis 30,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL
of
+ lidgeld FFBNL 2018 met BA-polis 185,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL

Optie 2 lidmaatschap 2018 FFBNL
lidgeld FFBNL 2018 zonder BA-polis 195,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL
lidgeld FFBNL 2018 met BA-polis 350,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL

2de lid familie & studentenkortingen
Lidmaatschap Axxon-FFBNL : 2de lid familie
- zie condities Axxon / 128,00 € (wordt betaald aan Axxon)
- 2de lid betaalt aan FFBNL 30,00 € (zonder BA-polis) of 185,00 € (met BA-polis)
Lidmaatschap Axxon-FFBNL : studenten fasciatherapie - student betaalt aan FFBNL 30,00 €
Lidmaatschap FFBNL : 2de lid familie
- dezelfde korting als vorige jaren van 40,00 €
- 2de lid betaalt aan FFBNL 155,00 € (zonder BA-polis) of 210,00 € (met BA-polis)
Lidmaatschap FFBNL : studenten fasciatherapie
- student fascia betaalt aan FFBNL 140,00 €

FAQ
Close

Menu