Lidmaatschap

Lidmaatschap

Een beroepsvereniging staat of valt natuurlijk met zijn leden. De FFBNL tracht de belangen van alle fasciatherapeuten te behartigen, of je nu net aan de opleiding gestart bent of reeds een ervaren rot in het vak bent.

Om zo goed mogelijk te kunnen werken is het belangrijk dat we een groot draagvlak hebben, m.a.w dat we zo veel mogelijk leden hebben. Lid worden heeft vele voordelen. Je vindt ze opgesomd onder deze rubriek, alsook de procedure om lid te worden. En nu. Inschrijven maar!

Voordelen van een lidmaatschap

Naast de mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA-polis, waarin je verzekerd bent in de uitoefening van fasciatherapie en somato-psycho-pedagogie, hebben de FFBNL-leden ook gratis recht op:

 • Gratis “steunpunt”, het tijdschrift uitgegeven door FFBNL, dat 3 maal per jaar verschijnt met:
  - allerlei nuttige inlichtingen over fasciatherapie en over geplande activiteiten.
  - korte verslagen over voorbije activiteiten
  - wetenschappelijke informatie over fasciatherapie mdb.
  - vermelding van regionale activiteiten
 • Mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA- polis.
 • Vermelding van naam en praktijkadres op de ledenlijst die op aanvraag naar geïnteresseerden (patiënten, artsen, etc) verstuurd wordt.
 • Vermindering van de deelnameprijs voor activiteiten georganiseerd door FFBNL.
 • Vermindering bij de aankoop van een eigen naambord met logo en bij de aankoop van naamkaartjes voorzien van een afsprakenrooster. Te bestellen via het economaat.
 • Vermindering bij de aankoop van boeken uitgebracht door FFBNL. Te bestellen via het economaat.
 • Vermindering bij de aankoop van infofolders over fasciatherapie mdb. Te bestellen via het economaat.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de juridische dienst aangeboden door Acerta.

Lidgelden

In het kader van een nauwere samenwerking tussen FFBNL en Axxon zijn er belangrijke verschuivingen in het betalen van het lidgeld.

De reden voor deze samenwerking ligt voornamelijk in de mogelijkheid die er door Axxon gecreëerd wordt, dat we onder de grote koepel van de kinesitherapie een ABCIG kunnen vormen. Dit is een apart luik binnen Axxon die de leden met een bijzondere beroepsbekwaamheid behartigd, binnen de kinesitherapie, voor ons de fasciale kinesitherapie.
Momenteel lopen er nog steeds gesprekken binnen de erkenningscommissies om ook voor de fasciatherapie een bijzondere beroepsbekwaamheid te voorzien. Met het oog op verdere erkenning van ons beroep willen wij ons vanaf 2018 engageren om mee in te stappen in dit verhaal van de ABCIG.
Wat houdt dit concreet in?

Indien je reeds de vorige jaren lid was van Axxon en van FFBNL raden we je aan om optie 1 te kiezen. Hierdoor ben je automatisch lid van Axxon, de ABCIG Fasciale Kinesitherapie én FFBNL.
Let wel dat je het deel van Axxon rechtstreeks aan hen betaalt en dat je de 30€ (zonder BA-polis) of 185€ (met BA-polis) aan FFBNL betaalt.

Wil je echter dit jaar nog niet mee instappen of ben een PP/SPP-therapeut (zonder kinesitherapie opleiding) raden we je aan te kiezen voor optie 2. Je betaalt dan gewoon het lidgeld FFBNL met of zonder BA-polis aan FFBNL, zoals de vorige jaren. Let wel dat hierbij het tarief is aangepast tov. afgelopen jaar!

Hieronder geven we nog schematisch de verschillende opties mee.
Aarzel niet om ons te contacteren indien er vragen zijn: philip.vandecruys@telenet.be
Gelieve ook adreswijzigingen tijdig mede te delen aan het secretariaat ECF (admin@fascia.be) én aan FFBNL (annelien.desmedt@fascia.be)!
Ook als je je aansluit als nieuw lid bij FFBNL, graag een mailtje!

Wij rekenen alvast op jullie steun in het belang van ons mooi beroep.

Optie 1: lidmaatschap 2019 AXXON-FFBNL-BCIG
1°) lidgeld Axxon 2019
- zelfstandige therapeut 250,00 €
- loontrekkende therapeut 176,00 € rechtstreeks te storten aan Axxon op BE18 3631 0868 1365
2°) lidgeld FFBNL 2019
- zonder BA-polis 30,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL
of
- met BA-polis 185,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL

Optie 2 lidmaatschap 2018 FFBNL
lidgeld FFBNL 2019 zonder BA-polis 195,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL
lidgeld FFBNL 2019 met BA-polis 360,00 € te storten op BE38 6528 0356 6472 – vzw FFBNL

2de lid familie & studentenkortingen
1°) Lidmaatschap Axxon-FFBNL : 2de lid familie
- zie condities Axxon / 128,00 € (wordt betaald aan Axxon op BE18 3631 0868 1365)
- 2de lid betaalt aan FFBNL 30,00 € (zonder BA-polis) of 195,00 € (met BA-polis)

2°) Lidmaatschap Axxon-FFBNL : studenten fasciatherapie - student betaalt aan FFBNL 30,00 €

3°) Lidmaatschap FFBNL : 2de lid familie
- dezelfde korting als vorige jaren van 40,00 €
- 2de lid betaalt aan FFBNL 155,00 € (zonder BA-polis) of 320,00 € (met BA-polis)

4°) Lidmaatschap FFBNL : studenten fasciatherapie
- student fascia betaalt aan FFBNL 140,00 €

SAMENVATTING:

1°) lid van FFBNL (30,00 €) + Axxon-ABCIG fasciale kinesitherapie (250,00 €) :

 • 1ste lid familie/ 2de lid familie/ student fascia
  • + 165,00 (met BA-polis) = 195,00 € (+ 250,00 €) (445,00 €)
  • (zonder BA-polis) = 30,00 € (+ 250,00 €) (280,00 €)

2°) Enkel lid van FFBNL :

 • 1ste lid familie (195,00 €)
  • +165,00 (met BA-polis) = 360,00 €
  • (zonder BA-polis) = 195,00 €
 • 2de lid (195,00 € -korting 40 €)
  • +165,00 (met BA-polis) = 320,00 €
  • (zonder BA-polis) = 155,00 €
 • studenten opleiding fasciatherapie (140,00 €)
  • + 165,00 (met BA-polis) = 305,00 €
  • (zonder BA-polis) = 140,00 €
LET OP :

1°) na 1/3/2019: +25,00€ extra aan FFBNL !!!!

=> 30,00 wordt 55,00 / 195,00 wordt 220,00
=> 360,00 wordt 385,00 €
enz.

2°) De inschrijvingen voor het lidmaatschap worden afgesloten op 1 apil 2019. Nadien worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

FAQ
Close

Menu