Congres

Congres

BCIG Fasciale Kinesitherapie organiseert in samenwerking met Axxon het "4th European Fascia Congress"

Schrijf je in voor het congres (klik hier)

Bewegingsperceptie ontrafeld

Met wetenschappelijke ondersteuning van CERAP

Een meer persoonsgerichte aanpak in de kinesitherapeutische praktijk, waarin perceptie een sleutelrol speelt, lijkt een tendens te zijn die vast en zeker terrein wint.
De therapeutische acte, toegepast met deze perceptie kan een invloed uitoefenen op de anatomische structuur (postuur en bewegingspatroon inbegrepen), op de werking van het autonoom zenuwstelsel, op de emotionele toestand en de pijn, alsook op de zijnstoestand en het gedrag of levensstijl van de persoon.
Tijdens dit congres wordt het begrip perceptie maximaal ontrafeld en worden verschillende stromingen binnen de kinesitherapie voorgesteld die een persoonsgerichte kinesitherapie beogen:

Basic Body Awareness Therapy, Norwegian Psychomotoric Therapy, Fasciatherapie MDB

Wereldbefaamde sprekers, zowel clinici als academici uit verschillende universiteiten, geven je een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op volgende vragen:

  • Wat betekent de term ‘perceptie’ in kinesitherapie en welke vormen bestaan er?
  • Welke anatomische, neuronale en fysiologische systemen bewerkstelligen die specifieke perceptie?
  • Welke perceptieve vaardigheden kan je aanleren en toepassen?
  • Hoe leert de therapeut deze perceptieve vaardigheden aan aan de patient?

Tijdens de workshops kan u kennis maken met de praktische toepassing van verschillende benaderingen.

PARTNERS & SPONSORS


fascia congres partners en sponsors

Meer informatie volgt snel. Hieronder kan u de voorlopige planning bekijken.

Paul Sercu schrijft; "Awareness als nieuwe tool voor de kinesitherapie".
> Lees verder

FAQ
Close

Menu