Pedagogisch team

Pedagogisch team

In de loop van de jaren heeft zich een multidisciplinair team gevormd rond de persoon van professor Danis Bois, stichter van de fasciatherapie.

Dit team doet sinds 20 jaar onderzoek naar alles wat te maken heeft met de gezondheid, de beweging en de mens.

Alle lesgevers van het Fascia College, departement Fasciatherapie beschikken over een ruime ervaring in het begeleiden van individuen, in groepspedagogie en in professionele vorming. Ze zijn allemaal gezondheids- of opvoedingsdeskundigen en werken sinds 10 jaar of meer mee aan het onderzoeks- en vormingscentrum, dat opgericht werd door Danis Bois. In Portugal hebben we ons eigen universitaire onderzoekscentrum (CERAP).

Docenten

Paul Sercu

Paul Sercu, Principal van het Fascia College, departement Fasciatherapie, verantwoordelijk voor de beroepsopleidingen Methode Danis Bois (MDB) in Vlaanderen en Nederland, kinesitherapeut, osteopaat D.O. en master in de perceptieve psychopedagogie, onderzoeker binnen het domein van de aspecifieke rugklachten en stress-gerelateerde pijnklachten.

 • Diploma kinesitherapie
 • D.O. osteopathie
 • Diploma fasciatherapie mdb
 • Universitair diploma “Biologische en psychosociale aspecten van stress”, Universiteit René Descartes, Paris V, Frankrijk
 • Postgraduaat (gelijkgesteld aan DESS) in “Perceptiepedagogie van de beweging”, Universidade Moderna de Lisboa, Portugal
 • Master in de psychopedagogie, Universidade Fernando Pessoa, Porto

Dr. Philippe Rosier

 • Licentie in de kinesitherapie
 • Certificaat in “Kritische Ontwikkelingsbegeleiding”, volgens Hendrickx
 • Diploma fasciatherapie
 • Postgraduaat (gelijkgesteld aan DESS) in “Perceptiepedagogie van de beweging”, Universidade Moderna de Lisboa, Portugal
 • Master in de psychopedagogie, Universidade Moderna Lisboa
 • Doctor in de Sociale Wetenschappen, optie psychopedagogie, Universidade Fernando Pessoa, Porto

Isabel De Keyser

 • Licentie in de kinesitherapie
 • Diploma in manuele therapie van de KUL
 • Diploma in bekkenreëducatie van de Universiteit RUG en UIA
 • Certificaat in “Kritische Ontwikkelingsbegeleiding”, volgens Hendrickx
 • Diploma fasciatherapie
 • Universitair Postgraduaat “Kunst en therapie van de beweging”, Universidade Moderna de Lisboa, Portugal

Hilde Damen

 • Graduaat Kinesitherapie (1993
 • Basisopleiding "Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx" (1998-2002)
 • Fasciatherapie mDB (2007)


Dominique Bourgeois

 • Licentiate kinesitherapie en revalidatiewetenschappen Ugent
 • Diploma in manuele therapie van de UGent
 • afgestudeerd als fasciatherapeute in 2007

Dr. Betsy Devoghel

 • Licentie Lichamelijke Opvoeding (KUL)
 • Aggregatie Hoger Secundair Onderwijs (KUL)
 • Gediplomeerd Eutoniepedagoog (VES)
 • Certificaat in de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, volgens Hendrickx
 • Certificaat in Fasciale technieken (ECF)
 • Master in de Perceptieve Psychopedagogie (UFP) te Porto
 • Doctoraat in de Sociale Wetenschappen, optie Psychopedagogie

Linda De Lausnay

 • Licentie motorische revalidatie en kinesitherapie (KUL)
 • Postgraduaat Psychomotorische therapie bij volwassen psychiatrische patiënten. (KUL)
 • Postgraduaat “Art et thérapie du mouvement” universidad Moderna de Lisboa Portugal
 • Postgraduaat somato-psycho-pedagogie, universidad moderna de Lisboa Portugal
 • Postgraduaat Cardiovasculaire revalidatie KUL
 • Diploma fasciatherapie mdb
 • Certificaat Psychomotorische behandeling van afwijkende lateraliteit KUL
 • Certificaat Kritische Ontwikkelingsbegeleiding vlgs Hendrickx
 • Aggregatie voor het secundair onderwijs Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie KUL
 • Diplome de méthodologie de recherche intégré au Doctorat en Sciences Sociales, spécialisation Psychopédagogie Perceptive (UFP)
 • Wetenschappelijk medewerker KUL en WGO
 • Psychotraumatologie (in opleiding)


Assistenten

Rob Maertens

 • Diploma kinesitherapie
 • Diploma NDT-Bobaththerapie bij kinderen
 • C.O. osteopathie
 • Diploma fasciatherapie mdb

Pascale Dierickx

 • Diploma kinesitherapie
 • Diploma fasciatherapie mdb
 • Universitair Postgraduaat “Kunst en therapie van de beweging” Universidade Moderna de Lisboa,Portugal
 • Universitair Postgraduaat “Perceptiepedagogie van de beweging” Universidade Moderna de Lisboa,Portugal
 • Diploma lymfedrainage ad modum Vodder
 • Diploma pelvische reëducatie, UZ Gent

Maria-Linde Hagmeijer

 • Master in de kinesitherapie, Artevelde Hogeschool Gent, Hogeschool Antwerpen 2008
 • Diploma Fasciatherapie mDB 2014
 • Hedendaagse dans, improvisatie en techniek, Lu Marivoet (2008)
 • Verschillende Axis Syllabus dance workshops
 • Authentic Movement Christie Di Perna, Antwerpen, 2013-2015

Katrien De Wachter

 • licenciaat in de kinesitherapie Antwerpen 2002
 • ggs sportkinesitherapie KUL 2003
 • fasciatherapie mdb 2011
 • postgraduaat Gymnastique Sensorieel Périnatale

Griet De Coninck

 • Afgestudeerd aan KUL revalidatiewetenschappen en kinesitherapie optie manuele therapie.
 • Bekkenbodemreëducatie interuniversitaire opleiding
 • Getuigschrift spierkettingen Busquet
 • Diploma fasciatherapie

Florence Lataire

 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinestierhapie, afstudeerrichting Sportkine, VUB, 2010
 • Instructeur en consulente Institut Belge de Kinésiologie, touch for Health, 2012
 • basisopleiding Transactionele Analyse (2016)
 • Autogene Drainage, methode Chevallier
 • Manuele lymfedrainage, methode Leduc
FAQ
Close

Menu